Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Blogs List

  /  Blogs List
  • มาทำความรู้จัก ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์ เมฆวิบูลย์ชัย (พี่Top)ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยากเรียนหนังสือ แต่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสจนทำให้มีทุกวันนี้

  • มาทำความรู้จัก นาย ติณณภพ จันสุตะ (Tin Tin) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้าน Tin Electric มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อน้องๆว่าเรียนไม่เก่งแล้วสามารถเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้จริงเหรอ

  • มาทำความรู้จัก นาย ศรีปาณสรวง ตั้งสุวรรณจินดา (สิงห์โต) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมิงจื้อ, นิวไทเป ประเทศไต้หวัน เคล็ดลับดีมาบอกต่อว่าเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แล้วดีอย่างไร

  • สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ใช้ ทรูมูฟ เอช ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน รับสิทธิพิเศษฟรีอินเทอร์เน็ต สำหรับเข้าเว็บไซต์ www.ru.ac.th พร้อมสิทธิพิเศษ

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กติกาการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการแข่งขันทีมลูกพ่อขุนแสนแสบ ตัวแทนจากมหาลัยวิทยาลัยรามคำแหงได้ผ่านรอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไป

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเลื่อนสอบภาคฤดูร้อน/62 ดังนี้

  • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โครคระบาด COVID-19เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านปลอดภัยจากโรคระบาด ทางมหาวิทยาลัยจึงมีประกาศตาม Link ด้านล่างนี้