Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

June 2020

  /    /  June

มาทำความรู้จัก ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์ เมฆวิบูลย์ชัย (พี่Top)ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยากเรียนหนังสือ แต่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสจนทำให้มีทุกวันนี้

มาทำความรู้จัก นาย ติณณภพ จันสุตะ (Tin Tin) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้าน Tin Electric มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อน้องๆว่าเรียนไม่เก่งแล้วสามารถเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้จริงเหรอ

มาทำความรู้จัก นาย ศรีปาณสรวง ตั้งสุวรรณจินดา (สิงห์โต) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมิงจื้อ, นิวไทเป ประเทศไต้หวัน เคล็ดลับดีมาบอกต่อว่าเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แล้วดีอย่างไร