Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Top News   /  มาทำความรู้จักศิษย์เก่า- ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์

มาทำความรู้จักศิษย์เก่า- ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์

มาทำความรู้จัก ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์ เมฆวิบูลย์ชัย (พี่Top)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อยากเรียนหนังสือ แต่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสจนทำให้มีทุกวันนี้