Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Top News   /  มาทำความรู้จักศิษย์เก่า-นายติณณภพ

มาทำความรู้จักศิษย์เก่า-นายติณณภพ

มาทำความรู้จัก นาย ติณณภพ จันสุตะ (Tin Tin)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้าน Tin Electric
มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อน้องๆว่าเรียนไม่เก่งแล้วสามารถเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้จริงเหรอ